SANT OT
campanario

La nostra història

El dia 28 d´octubre de 1955, el Sr. Bisbe de Barcelona, Dr. Gregori Modrego Casáus, firmava el decret d´erecció d´aquesta parròquia, desmembrada -en gran part- de la de Sant Vicenç de Sarrià, perquè vivien en aquest territori uns 7.000 feligresos i estaven bastant separats de l´església parroquial. S´ha de tenir en compte que una bona part de l´actual parròquia de Maria Auxiliadora també pertanyia a la nova parròquia de Sant Ot.

Però l´activitat parroquial no començà fins un any després, quan fou nomenat rector Mn. Lluís Martí i Puntas, que prengué possessió de la nova parròquia el 28 d´octubre de 1956. Inicialment se serví -com església parroquial- del Santuari de Santa Gemma, dels Pares Passionistes. Ben aviat començaren les obres de construcció del nou temple parroquial, i acabades aquestes, el 5 de juliol de 1959 el mateix Sr. Bisbe Dr. Gregori Modrego el beneïa solemnement.

A més de l´església, Mn. Martí volgué construir-hi el campanar, dependències parroquials i una escola també parroquial. Avançava l´acció evangelitzadora de la parròquia, com també els esmentats edificis, on s´hi formaven els feligresos. El bon Déu permeté que Mn. Lluís fos víctima d´accident de cotxe el dia 25 de juny de 1966, morint a l´instant. Pocs mesos més tard, era nomenat rector Mn. Josep Martorell i Vallvé.

Amb gran entusiasme continuà l´obra del seu antecessor, podent-se inaugurar l´actual edifici de l´escola parroquial el dia 6 de novembre de 1966. El mateix dia també era beneït el nou campanar pel Sr. Arquebisbe-Coadjutor, D. Marcelo González Martín.

Mn. Martorell se jubilà pel mes de setembre de 1984, a l´edat de 75 anys, succeint-lo en el seu càrrec Mn. Pere Campanyà i Ribó, que exercí l’activitat pastoral fins novembre del 2003.

L’actual Rector de la Parròquia és Mn. Fernando Perales. El Dr. Perales compagina l’activitat pastoral amb el seu càrrec de jutge del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona.