SANT OT
campanario

Dades de contacte

Parroquia Sant Ot
Passeig Manuel Girona 25
08034 Barcelona

Tel: 93 203 74 51
Fax: 93 252 58 88
E-mail: santot151@arqbcn.org